Domov

Historické hudobné a divadelné združenie

Predstavuje sa vám skupina TORMEN prezentujúca historickú
dobovú hudbu a humorné divadelné dobové scénky.
Názov skupiny pochádza z latinského jazyka s významom „mučenie“.